Ida Beata Dzikowicz, Brand Architect

loader

Knowledge
Oriented

The University of Warsaw

The University of Warsaw

New Trends
Driven

MAAT, Lisbon

MAAT, Lisbon

Beyond
the Horizon

Tim Easley, Osaka

Tim Easley, Osaka
Ida Beata Dzikowicz

Ida Beata Dzikowicz

Brand Architect & Communication Designer
Owner & CEO of Nufo Design

I am Ida Beata Dzikowicz, certified Brand Architect and Communication Designer, Master of Science in Economics with a specialization in Marketing and Management.

I hold a Postgraduate Diploma in Brand Building, the title of Brand Architect (Faculty of Economics and Management at Łazarski University), as well as in Psychological Foundations of Media Communication (Faculty of Psychology at the University of Warsaw). I have also obtained the following licenses and certificates: NLP Master Practitioner, NLP Practitioner and NLP Business Practitioner (Andrzej Batko Institute of Neurolinguistics). In addition, I have completed numerous trainings and seminars in the field of brand development, brand communication, design and brand management.

Professionally I am involved in creating remarkable brands, in developing strong strategies and coherent corporate identity systems, in consulting services related to building positive brand experiences, and in composing effective visual messages.

I have over 20 years of experience in the field. I worked among others for such companies as Alvarez & Marsal, McKinsey&Company, HEINEKEN, Kofola, MAKRO Cash & Carry, Polkomtel, Gino Rossi, Simple Creative Products, Magictown Group, Metropolitan Capital Solutions, Resource Partners, Rubicon Partners, i4ventures, Mabey Bridge Limited, BOMAG, Qualia Development, Partner Holding Management, Inteliace Research, the University of Warsaw. I gained my first professional experience in Pioneer Investment Poland, Master Foods Poland, Rothmans of Pall Mall (Poland), and Pekao Trading Corporation Poland.

During many years of work in the international environment, I gained exceptional expertise and great experience in the field of effective communication, top service standards and professional attitude towards the Client.

Privately I like playing golf and tennis, sailing as well as travelling and discovering new corners of the world. I am interested in communication, psychology of perception, social psychology, modern design and art. What I appreciate in life is conscientiousness, reliability, high quality, discretion and professionalism.

I speak Polish and English.

Nazywam się Ida Beata Dzikowicz, jestem dyplomowanym Architektem Marki i Projektantem Komunikacji, magisterem ekonomii ze specjalizacją marketing i zarządzanie.

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Architekt Marki (Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego) oraz studia podyplomowe na kierunku Psychologiczne Podstawy Komunikacji Medialnej (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego). Uzyskałam również licencje i certyfikaty: NLP Master Practitioner, NLP Practitioner i NLP Business Practitioner (Instytut Neurolingwistyki Andrzeja Batko). Ponadto ukończyłam wiele szkoleń i seminariów z zakresu budowania marki, komunikacji marki, projektowania i zarządzania marką.

Zawodowo zajmuję się kreowaniem niezwykłych marek, opracowywaniem silnych strategii i spójnych systemów identyfikacji wizualnej, doradztwem w zakresie budowania pozytywnych doświadczeń z marką, i tworzeniem skutecznych komunikatów wizualnych.

Posiadam ponad 20 lat doświadczenia w branży. Pracowałam m.in. dla takich firm jak: Alvarez & Marsal, McKinsey&Company, HEINEKEN, Kofola, MAKRO Cash & Carry, Polkomtel, Gino Rossi, Simple Creative Products, Magictown Group, Metropolitan Capital Solutions, Resource Partners, Rubicon Partners, i4ventures, Mabey Bridge Limited, BOMAG, Qualia Development, Partner Holding Management, Inteliace Research, PLOH i Uniwersytet Warszawski. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe nabywałam w Pioneer Investment Poland, Master Foods Poland, Rothmans of Pall Mall (Poland) i Pekao Trading Corporation Polska.

Podczas wieloletniej pracy w międzynarodowym środowisku zdobyłam wyjątkową wiedzę i ogromne doświadczenie w zakresie skutecznej komunikacji, najwyższej jakości usług i profesjonalnego podejścia do Klienta.

Prywatnie uwielbiam grać w golfa, tenisa, żeglować oraz podróżować i poznawać nowe zakątki świata. Interesuję się komunikacją, psychologią percepcji, psychologią społeczną, nowoczesnym designem i sztuką. W życiu cenię sobie sumienność, odpowiedzialność, wysoką jakość, dyskrecję i profesjonalizm.

Posługuję się językiem polskim i angielskim.

What I do

Branding Process

 • Market and Competitor Analysis
 • Market Segmentation
 • Customer Insight Understanding
 • Brand Definition
 • Brand Positioning (mission, vision, essence, personality, values, promise, benefits, etc.)
 • SWOT Analysis
 • Brand Portfolio
 • Brand Architecture
 • Tone of Voice
 • Brand Communication Strategy
 • Brand Experience Strategy
 • Messaging Guidelines
 • Visual Expression
 • Logo Design and Visual Identity Systems
 • Naming and Verbal Identity
 • Sonic Branding
 • Print, Digital and Website Development
 • Brand Standards and Guidelines
What I Do

Brand Experience /
Communication

 • Customer Journey Mapping
 • Brand Touchpoints Definition
 • Service Design
 • Visual Information Systems
 • Marketing Strategy Development
 • Trade Marketing Plan Development
 • Brand Concept for Creative Brief
 • Target Audience Analysis
 • Target Audience Insight Understanding
 • Messaging Prioritization
 • Information Architecture
 • Message and Content Development
 • Information Design
 • Print, Digital and Web Development
 • Print, Press, Online and Broadcast Media Relations
 • UX and User Interface Design
 • Brand Guardianship
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a